O mnie

     Urodziłam się w Więcborku, w Powiecie Sępoleńskim. Ukończyłam LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogicznym. Mieszkam w małej miejscowości - Zabartowo, gdzie przez 9 lat pełniłam funkcję kierownika Szkoły Filialnej. Po jej likwidacji pracowałam w Szkole Podstawowej w Pęperzynie. W trakcie pracy zawodowej podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. Osiągnęłam status nauczyciela dyplomowanego i ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z logopedii, surdologopedii, neurologopedii oraz organizacji pomocy społecznej. Ukończyłam również kursy kwalifikacyjne: Zarządzanie Oświatą oraz Przygotowujący do Pracy Edukatorskiej.

 

         W trakcie swojej pracy w szkole starałam się aktywnie działać na rzecz społeczności, w której żyłam. Nie dotyczyło to jedynie dzieci, ale również ich rodzin. Czasami była to skromna pomoc w dowozie do szkoły, wypełnieniu dokumentów, a czasami zorganizowanie kontaktu z lekarzem, czy świadczeń na rzecz danej rodziny.

 

          W latach 2002 - 2003 pracowałam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na oddziale neurologii prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną. Przez szereg lat współpracowałam również z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Sępólnie Krajeńskim prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz diagnozy i terapii logopedycznej.

 

         W okresie 2007 – 2010 pełniłam obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Moja praca zawodowa w oświacie i DPS-ie została doceniona przez przełożonych, czego przykładem mogą być nagrody starosty powiatu, burmistrza oraz dyrektora szkoły.

 

       Chcąc zwiększyć swoje możliwości w zakresie wspierania i pomocy mieszkańcom regionu, postanowiłam kandydować w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2006 roku uzyskałam mandat radnej. W 2010 r. zostałam wybrana na kolejną kadencję głosami 7174 osób.

 

Jako radna mogłam bezpośrednio wesprzeć wiele inicjatyw i inwestycji w województwie, jak np:

 • budowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
 • modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy,
 • budowa ronda im. Burmistrza Lindeckiego w Więcborku,
 • projekt kluczowy w Sępólnie Krajeńskim,
 • remonty kościołów parafialnych w Powiecie Sępoleńskim,
 • pozyskanie sprzętu na rzecz policji i straży pożarnej,
 • budowa boisk sportowych "Orlik",
 • wsparcie dla organizacji pozarządowych.

W Sejmiku zasiadałam w Komisjach:

 • Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa,
 • Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca).

Dodatkowo uczestniczyłam w pracach komisji doraźnych:

 • Komisji do zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa               Kujawsko-Pomorskiego,
 • Komisji powołanej w celu opracowania zmian w uchwale o ustanowieniu wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W roku 2010 pełniłam funkcję przewodniczącej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP.

 

         9 października 2011r. głosami 4668 osób zostałam wybrana na Posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji. Jako posłanka staram się działać aktywnie zarówno w Sejmie jak i regionie, kontynuując działania na rzecz społeczności lokalnej. W Sejmie zasiadam w Komisjach:

 • Polityki Społecznej i Rodziny,
 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych - wiceprzewodnicząca,
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przewodnicząca,
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Jestem członkinią zespołów i grup parlamentarnych:

 • Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu,
 • Parlamentarnej Grupy Kobiet,
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – wiceprzewodnicząca,
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,
 • Parlamentarnego Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej,
 • Poselskiego Zespołu Strażaków,
 • Parlamentarnej Grupy Polska-RPA,
 • Parlamentarnej Grupy Polsko-Francuskiej,
 • Parlamentarnej Grupy Polsko-Angolskiej,
 • Parlamentarnej Grupy Polsko-Gruzińska,
 • Parlamentarnej Grupy Polsko-Kenijskiej,
 • Parlamentarnej Grupy Polsko-Mozambickiej
 • Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - zastępca przedstawiciela

         W ramach utworzonego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych, zajmuję się problematyką aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Pełnię także funkcję przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

 

         W życiu prywatnym mam wspaniałą rodzinę: męża Kazimierza i trzech synów – Mikołaja, Marcina i Miłosza. Najbliżsi wspierają mnie w mojej pracy, za co jestem im bardzo wdzięczna.
Okręg wyborczy Bydgoszcz

Zapraszam na spotkania w kołach Platformy Obywatelskiej:


W Bydgoszczy...

i

W Sępólnie Krajeńskim...Newsletter