Podsumowanie Kadencji

 


Szanowni Państwo,

mijająca kadencja była dla mnie czasem realizacji podjętych zobowiązań, ale również nowych wyzwań związanych

z pracą parlamentarzysty.

POnieważ jestem Pracowita:

– udział w głosowaniach – 99,88%,  

– złożone interpelacje – 255

– zapytania – 45,

– wystąpienia – 80,

pytania w sprawach bieżących - 5

Otworzyłam 5 biur poselskich - w Bydgoszczy, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Żninie.

Odbyłam ponad 800  dyżurów poselskich.

Zorganizowałam i objęłam patronatem 37 konferencji, imprez kulturalnych. Organizowałam w biurze poselskim staże dla osób niepełnosprawnych.

Systematycznie spotykałam się z mieszkańcami swojego okręgu wyborczego w biurze poselskim podczas dyżurów, uroczystości. Podejmowałam liczne interwencje w sprawach mieszkańców. W oparciu o zgłaszane problemy

i postulaty biuro poselskie przygotowywało interpelacje, zapytania i pisma do właściwych resortów lub urzędów.

W swojej pracy parlamentarzysty zawsze byłam blisko i dla ludzi.

POnieważ jestem skuteczna w POmocy:

–  udzieliłam wsparcia dla zrealizowania następujących projektów w Bydgoszczy:

 • jako przewodnicząca Rady Społecznej  Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy podjęłam inicjatywę wspierającą budowę i przebudowę  tej jednostki (inwestycja na ukończeniu - wartość 155 mln zł.),
 • jako jedyny polityk w regionie wsparłam w Ministerstwie Skarbu Państwa, wniosek na modernizację Zakładu Nitro-Chem S.A. w Bydgoszczy, co pozwoliło również na utrzymanie miejsc pracy (wartość inwestycji: 30.000.000 zł),
 • podejmowałam liczne działania na rzecz budowy drogi S5, S10, a także rewitalizacji Drogi Wodnej E40, E70, budowy stopnia wodnego na Wiśle oraz umiejscowienia w Bydgoszczy Zarządu Dorzecza Wisły- prowadziłam rozmowy   z Ministrem Środowiska, pisałam interpelacje, ściśle współpracowałam z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z prof. Zygmuntem Babińskim,
 • wraz z samorządowcami powiatów: sępoleńskiego, bydgoskiego i tucholskiego uczestniczyłam w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ścieżki rowerowej: Bydgoszcz-Sępólno Krajeńskie,
 • Pomagałam w organizacji wycieczek do Sejmu dla seniorów, osób niepełnosprawnych,  stowarzyszeń, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Prowadziłam lekcje z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat pracy posła i procesu legislacyjnego.

POnieważ jestem skuteczna w POmocy:

- dla Powiatów  Nakielskiego i Żnińskiego:

 • brałam udział w negocjacjach na dokończenie budowy obwodnicy Mroczy (koszt całkowity przedsięwzięcia to 18 643 138 zł),
 • uczestniczyłam w spotkaniach samorządowców Gminy Nakło n/ Not. z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie budowy obwodnicy Nakła nad Notecią (wartość inwestycji w przebiegu drogi nr 241 to 52.000.000 zł ), podobnie w Ministerstwie Infrastruktury w celu pozyskania dofinansowania przebudowy wiaduktu (wartość 6 mln) w ramach budowy tejże obwodnicy,
 • uczestniczyłam w  spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki przedstawicieli samorządu Gminy Mrocza z Ministrem Sportu, w celu podpisania umowy na budowę hali sportowej (inwestycja w trakcie realizacji wartość inwestycji to 9.600.000 zł).
 • brałam udział w spotkaniach  Burmistrza Nakła n/ Not. z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wspierałam powstanie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku (koszt inwestycji: 20.000.000 zł),
 • interweniowałam w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w celu przebudowy Drogi Wojewódzkiej 241 na odcinku Mrocza – Wiele ( inwestycja zakończona w czerwcu br.),
 • podjęłam działania sprawie kontynuacji inwestycji na DW 242  kolejnego odcinka drogi wraz ze ścieżką pieszo- rowerową  Zabartowo - Więcbork, złożyłam już stosowne pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
 • uczestniczyłam w spotkaniach samorządowców Gminy Gąsawa w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie budowy Orlika Lekkoatletycznego w Gąsawie.

POnieważ jestem skuteczna w POmocy:

– dla Powiatu Sępoleńskiego:

 • w wyniku podjętych działań w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  zwiększona została pula środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. na organizację dodatkowych staży,
 • w  Narodowym Funduszu Zdrowia wspierałam inicjatywę zwiększenia puli środków na  jakość świadczeń dla Oddziału Internistycznego Powiatowego Szpitala w Więcborku,
 • z uwagi na trudną sytuację Powiatowego Szpitala w Więcborku oraz konieczność dostosowania standardów jednostki opieki zdrowotnej, wspierałam w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu inicjatywę dokończenia rozbudowy  szpitala (koszt inwestycji 6 mln zł),
 • z powodu licznych sygnałów ze strony mieszkańców, podjęłam interwencje w Oddziale NFZ w celu zwiększenia środków  na rehabilitację w Sępólnie Krajeńskim i  Więcborku,
 • uczestniczyłam w analizie i zaakceptowaniu projektu budowy nowego żłobka w Sępólnie Kraj. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wspierałam pozyskanie funduszy na budowę i wyposażenie tegoż Żłobka i Klubu Dziecięcego (wartość inwestycji - 1 238 000,00 zł, z rządowego programu „Maluch” pozyskano 940 000,00 zł),
 • zabiegałam o nową bieżnię (nawierzchnia tartan) na stadionie Krajny w Sępólnie Krajeńskim (wartość inwestycji – 2.600.000 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.000.000 zł),
 • w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wraz z samorządowcami Powiatu Sępoleńskiego prowadziłam rozmowy w celu wsparcia realizacji programu „Orlik 2012” - boiska sportowe w Wałdowie, Lutowie, Więcborku, jeszcze jako radna zabiegałam o wsparcie dla budowy hali sportowej w Sypniewie, a także hali sportowej i molo w Sępólnie wraz ze ścieżką rowerową,

           o Wartość inwestycji: 

           o Hala Sportowa w Sypniewie 5.500.000 zł

           o Orlik Więcbork – 1.200.000 zł

           o Orlik Wałdowo i Lutowo -  2.296.000 zł

           o Hala sportowa w Sępólnie, molo i ścieżka rowerowa - 17.000.000 zł                   

 • dzięki mojemu udziałowi w konsultacjach i licznych spotkaniach wraz z samorządowcami powiatu sępoleńskiego w Ministerstwie Infrastruktury  ważne dla miast Kamień Krajeński i Sępólno Krajeńskie obwodnice zostały wpisane na listę rezerwową Programu Budowy Dróg  Krajowych na lata 2014-2023,
 • złożone przeze mnie pisma do Ministerstwa Infrastruktury oraz przyjazd na moje zaproszenie Wiceministra Infrastruktury, który podczas objazdu terenu powiatu stwierdził konieczność przebudowy i remontu dróg na terenie powiatu sępoleńskiego, doprowadziły do przeprowadzenia szeregu inwestycji na Drodze Krajowej nr 25. Remont na odcinku 7 km od ronda im. Kazimierza Wielkiego w Sępólnie Krajeńskim (u zbiegu ulic Koronowskiej i Sienkiewicza) do miejscowości Przepałkowo. Remont drogi zrealizowano od 5 do 27 czerwca 2014 r. Wartość - 3.640.000 zł,
 • podobne, jw. działania podjęłam w celu budowy ścieżki pieszo- rowerowej przy DW 242 na odcinku Więcbork- Runowo - Borzyszkowo Gmina Więcbork,

POnieważ jestem Pragmatyczna:

 • prowadziłam korespondencję z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, a także liczne konsultacje z mieszkańcami i samorządowcami na rzecz zmian w uchwale o Krajeńskim Parku Krajobrazowym - dzięki czemu podjęta została uchwała umożliwiająca lokowanie budynków w odległości 100 m od zbiornika wodnego na terenie Parku Krajobrazowego,
 • podjęłam działania przeciwko szkodliwej Lichwie Parabanków (chwilówki i pożyczki z ukrytymi kosztami uzyskania) od początku kadencji zajmuję się problemami osób, które zaciągnęły pożyczkę w instytucjach parabankowych i popadły w spiralę zadłużenia,
 • interweniowałam w sprawie terminu realizacji płatności de minimis dla rolników z powiatu żnińskiego co przyspieszyło wypłaty odszkodowań dla rolników z powiatu żnińskiego po szkodach w uprawach spowodowanych gradobiciem w 2013 r.,
 • podjęłam interwencję w sprawie rekultywacji wysypisk śmieci w gminie Dragacz, rabunkowo eksploatowanych i dodatkowo zasypywanych odpadami,
 • udzieliłam pomocy dla działkowców w sprawie ogrodu działkowego Pod Borem w obrębie Prądocina cofniecie decyzji o uwłaszczeniu działek na rzecz PKP,
 • w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców wystosowałam interpelację w sprawie powstania nowego kierunku kształcenia technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • moje zaangażowanie w  pracach kilku „polsko-afrykańskich” Grup Bilateralnych, pozwoliło na nawiązanie współpracy Grupy Producenckiej Sadowników z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z Angolą, pierwsze kontenery z jabłkami zostały już wysłane z Polski do Angoli.
 • interpelacja w sprawie nie objęcia programem Mieszkanie dla Młodych regionu Kujawsko-Pomorskiego,
 • podjęłam interwencje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie leków dostępnych bez recepty, a stosowanych przez małoletnich jako narkotyk,
 • promowałam w Sejmie nakielski systemu segregowania odpadów, oparty o Małe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów lokowane na osiedlach,
 • interweniowałam u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie niewłaściwego składowania odpadów na wysypisku śmieci w miejscowości Karmelita niedaleko Kcyni,
 • zaangażowałam się w powstanie klasy mundurowej o profilu: bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo drogowe, odbywam cykliczne spotkania z młodzieżą uczącą się w klasie mundurowej sępoleńskiego LO,
 • wspieram Więcborski Klubu Motorowy przy organizacji Zawodów Motocross. Pomogłam także przy pozyskaniu środków na zagospodarowanie terenu,
 • jednostki Powiatowej Straży Pożarnej oraz OSP w Sępólnie Krajeńskim i w powiecie sępoleńskim mogły liczyć na mnie przy pozyskiwaniu sprzętu ratowniczego, samochodów oraz w realizacji inwestycji ( m.in. Sępólno, Kraj. Zabartowo, Sypniewo, Runowo, Więcbork),
 • zorganizowałam spotkanie mieszkańców wsi Puszcza z przedstawicielami Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczące uregulowania rzeki Orli i podtopionych terenów,
 • zorganizowałam spotkania uczniów LO oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku z onkologiem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr Tomaszem Mierzwą na temat zagrożeń nowotworowych u kobiet i mężczyzn.

POnieważ jestem Operatywna:

 • jako Członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będąc przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej, pracowałam nad nowelizacją  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy, którzy zalegają z płatnością z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, od stycznia 2016 roku będą mieli możliwość rozłożenia zaległości na raty lub uzyskania odroczenia terminu spłaty zaległych składek. Jest to udogodnienie, które w wielu przypadkach pozwoli na uchronienie zakładów pracy przed bankructwem i zachowa miejsca pracy. Kolejnym ważnym projektem, w którego opracowanie i wdrożenie byłam zaangażowana w ramach prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, to tzw. ustawa “złotówka za złotówkę”,  likwidująca sformalizowane i sztuczne progi dostępu do świadczeń rodzinnych. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy od 2016 roku nie stracą świadczeń, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.
 • w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowałam nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Niezmiernie istotny dla mnie ze względu na rolników, którzy wielokrotnie sygnalizowali problem wysokich cen gruntów ornych na terenie Kujaw i Pomorza. Jeden z punktów ustawy daje pierwszeństwo w zakupie ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, gospodarstwom rodzinnym. O mojej determinacji, co do wprowadzenia powyższej zmiany najlepiej świadczy fakt, iż wbrew dyscyplinie klubowej głosowałam przeciwko senackiej poprawce, która znosiła ów zapis. O mojej determinacji, co do wprowadzenia powyższej zmiany najlepiej świadczy fakt, iż głosowałam przeciwko senackiej poprawce, która znosiła ów zapis. Ostatecznie interesujące mnie zapisy zostały uchwalone bez zmian. interweniowałam w związku z tzw. „piractwem rolniczym”, zjawiskiem polegającym na nielegalnym zasiewaniu areałów stanowiących własność ANR i pobieraniu z tego tytułu dopłat obszarowych, interpelacje, spotkania w ministerstwie,
 • stawałam w obronie praw wielodzietnych rodzin rolniczych oraz rolników pozbawionych świadczeń z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz ochroną interesów rolników i producentów, dotkniętych rosyjskim embargiem. Sygnalizowałam problem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystosowałam interpelacje.
 • zorganizowałam Forum Edukacyjne w Szubinie "Prawo Dziecka do Dobrej Szkoły". Z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Przemysława Krzyżanowskiego, a także:
  • zorganizowałam Konferencje dla rolników w Sypniewie i Królikowie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Plocke na temat nowej perspektywy unijnej dla rolnictwa,
  • zorganizowałam Konferencję w Sępólnie Krajeńskim z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Seredyn na temat działań rządu na rzecz polityki prorodzinnej,
  • Zaprosiłam na sesję nadzwyczajną powiatu sępoleńskiego Wiceministra Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza. Tematem  sesji były  inwestycje drogowe w powiecie sępoleńskim,
  • Na moje zaproszenie do powiatów sępoleńskiego i nakielskiego przyjechał Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat.  Podczas spotkań w Sępólnie Krajeńskim, Mroczy i Nakle nad Notecią zaprezentowane zostały realizowane programy sportowe oraz infrastruktura sportowa.

POnieważ jestem Otwarta na sprawy ludzi i regionu:

 • brałam udział w licznych lokalnych uroczystościach, podczas których spotykałam się z mieszkańcami wsi i miasteczek,
 • moje biuro udziela bezpłatnych porad prawnych, w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,
 • wielokrotnie podejmowałam interwencje w ZUS, Zarządach Dróg, czy Urzędach Miast i Gmin,
 • objęłam patronatem Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mroczy i Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku,
 • wspieram rozwój szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w konferencji pt. "Rola kształcenia zawodowego w polskim systemie oświaty i rynku pracy" w Kcyni,
 • zorganizowałam Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek o zasięgu regionalnym  dla aktywnych kobiet, które pomimo niepełnosprawności są liderkami lokalnych społeczności,
 • wspieram Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber”,
 • prowadziłam działania na rzecz ukończenia Domu Jubileuszowego Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy, za co zostałam nagrodzona statuetką "Przyjaciel Wiatraka",
 • prowadzę co tygodniowe dyżury w Bydgoszczy, Więcborku, Sępólnie Kraj., Kamieniu Kraj. – każdy piątek. Systematycznie odbywam dyżury w Nakle, Mroczy, Kcyni, Świeciu, Pruszczu, Szubinie i Żninie,
 • wspierałam inicjatywy młodzieży z gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim z grupy „Śladowcy”. Objęłam patronatem projekty „Przystanek Radzim” i  „Projekt z Pompą”,
 • wspierałam projekty aktywizacji Seniorów w Więcborku „Klub Seniora w Gminie”,
 • zaangażowałam się w kwesty na rzecz ratowania pomników na cmentarzach w Bydgoszczy,
 • zaangażowałam się w działania profilaktyczne i przeciwdziałanie otyłości dzieci i młodzieży w Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Otyłości. Zaprosiłam na posiedzenie Zespołu przedstawiciela Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy w celu prezentacji wypracowanych rozwiązań,
 • wspierałam działania  Bydgoskiego Domu  Dziennego Pobytu „Senior”, uczestniczyłam w spektaklach teatralnych.


Okręg wyborczy Bydgoszcz

Zapraszam na spotkania w kołach Platformy Obywatelskiej:


W Bydgoszczy...

i

W Sępólnie Krajeńskim...Newsletter