Praca w Okręgu

   Okręg wyborczy nr 4 swoim zasięgiem obejmuje powiaty: bydgoski grodzki, bydgoski ziemski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński w części województwa kujawsko-pomorskiego.    Praca w Okręgu to przede wszystkim spotkania z wyborcami na dyżurach Poselskich. Poseł Iwona Kozłowska oferuje obywatelom pomoc w kwestiach związanych z interpretacją obowiązujących przepisów prawa. Biuro Poselskie stale współpracuje z kancelarią Radcy Prawnego. Możliwość spotkania z Posłem to również okazja do wyrażenia swoich opinii na temat funkcjonowania instytucji Państwowych, ale także Jednostek Samorządu Terytorialnego.    


    Dzięki informacjom pozyskanym od mieszkańców Poseł ma wiedzę na temat wydarzeń w regionie i może na tej podstawie składać interpelacje, zapytania czy podjąć interwencję wysyłając odpowiednie pismo. Wskazanie problemów w życiu przeciętnego obywatela jest informacją, którą Poseł może wykorzystać podczas prac legislacyjnych Sejmu, a co za tym idzie tworzyć nowe ustawodawstwo wpływające na poprawę warunków życia obywateli czy funkcjonowania Państwa.

   

   O planowanych dyżurach w okręgu zwykle z tygodniowym wyprzedzeniem informują regionalne media. Poseł Iwona Kozłowska odbywa również cykliczne dyżury w Bydgoszczy, Więcborku, Kamieniu Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim w stałych terminach, o których informacja dostępna jest na stronie głównej oraz w zakładce "Dyżury Poselskie".


 Nieodłącznym elementem sprawowania mandatu poselskiego jest obecność na wszelkiego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach. W ten sposób Poseł nie tylko reprezentuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale również spotyka się z mieszkańcami, przedstawicielami różnych profesji i zainteresowań. Spotkania te spełniają zbliżoną funkcję do dyżurów gdyż dają możliwość wymiany opinii w wielu dziedzinach życia społecznego.
Okręg wyborczy Bydgoszcz

Zapraszam na spotkania w kołach Platformy Obywatelskiej:


W Bydgoszczy...

i

W Sępólnie Krajeńskim...Newsletter